راهنمای نظرسنجی

        در راستای اجرای  ماده 8 « طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» و با هدف ارج نهادن بر پیشنهادهای اصلاحی استفاده کنندگان از خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد علاوه بر نظر سنجی های معمول از طریق این سامانه نیز نظرات هموطنان اخذ و ضمن سنجش رضایت مندی ایشان به اصلاح روش های موجود اقدام شود.

خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل، دفتر نوسازی و تحول اداری را در اجرای هر چه بهتر طرح یاری نمایید.

سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات


* = ضروری