• راهنمای نظرسنجی

        در راستای اجرای  ماده 8 « طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع» و با هدف ارج نهادن بر پیشنهادهای اصلاحی استفاده کنندگان از خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد علاوه بر نظر سنجی های معمول از طریق این سامانه نیز نظرات هموطنان اخذ و ضمن سنجش رضایت مندی ایشان به اصلاح روش های موجود اقدام شود.

خواهشمند است با تکمیل فرم ذیل، دفتر نوسازی و تحول اداری را در اجرای هر چه بهتر طرح یاری نمایید.

  • نظرسنجی از متقاضیان خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نظرسنجی از متقاضیان خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مشخصات فردی: ( در صورت تمایل پر کنید)

1- نام و نام خانوادگی:    
2- سن:    
3- جنسیت:
4- تحصیلات:  
5- نام محل خدمت (شغل):    

مشخصات محل سکونت: ( در صورت تمایل پر کنید)

6- استان:  
7- شهر:  
8- شماره تماس:    

مشخصات حوزه تحت پوشش وزارتخانه:

9- معاونت/ سازمان:    
10 - اداره کل/ دفتر/ مرکز:    
11- جهت اخذ خدمات به کدام واحد/ معاونت تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نموده اید؟    
12- آیا از نحوه ارائه خدمات راضی هستید؟  
13- آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
14- علت مراجعه مکرر به دستگاه کدام یک از موارد ذیل است؟  
15- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
16- در صورت عدم رضایت علت آن را بنویسید؟    
17- چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما شده است، لطفا آنرا مرقوم فرمایید؟    
18- به منظور تشویق همکاران و با هدف رضایت و تکریم ارباب رجوع خواهشمنداست نام همکارانی که شما را در رسیدن به خدمت مورد نظر یاری رسانه اند را مرقوم بفرمایید؟    
19- اگر پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی دارید، مرقوم فرمایید:    

* = ضروری