عنوان خدمات

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.تصویر شناسنامه-از تمام صفحات- یک نسخه
2.چهار قطعه عکس جدید 3*4
3.تصویرگواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ
معافیت دائم
4. تصویرآخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن- مدرک کارشناسی یا بالاتر
5. تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
6.تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس
7.اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسات انتخاب ارکان
اصلی موسسه در 3 نسخه
مدارک تکمیلی:
1. گواهی عدم اعتیاد
2.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1375/8/8و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-درخواست صدور مجوز ،اخذ فرمهای مربوطه و تکمیل آنها
2-دریافت مدارک و بررسی اولیه جهت تشکیل پرونده
3-استعلام از حراست و سجل کیفری
4-بررسی واعلام نظرتوسط حراست و سجل کیفری
5- انجام مصاحبه قاضی و تکمیل پرونده
6-بررسی تصویب یا عدم تصویب موسسه
7-صدور موافقت اصولی تاسیس موسسه و ارائه نامه تنظیم اساسنامه
8- تنظیم اساسنامه
9-ارائه نامه های استعلام در مورد ن ،عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
10-مراجعه به مراکزمربوطه جهت اخذ تایید
11-بررسی و اعلام نظر
12-اخذ تاییدیه مکان ،عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
13-ارائه نامه به امور ثبت شرکتها
14-ثبت موسسه پس از تکمیل مدارک ،اساسنامه و تایید نام و روز نامه رسمی
15-دریافت اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شده شرکت
16-صدور مجوز تاسیس موسسه
17-دریافت مجوز از اداره کل استان