عنوان خدمات

پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

آدرس وبگاه

http://www.ghoran.ir/web/institue-dashboard/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:1.تصویر شناسنامه از تمامی صفحات یک نسخه
2.چهار قطعه عکس جدید 4*3
3. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارایه برگ معافیت دایم
4. تصویر آخرین مدرک تحصیلی (کارشناسی به بالا)یا معادل آن
5.تصویر کارت ملی
6.تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس ،مشخصات فردی
7.تکمیل اساسنامه همراه با صورت جلسات هیات موسس و هیات مدیره
8.تقاضای درخواست تاسیس موسسه(دلایل توجیهی ،ذکر اهداف و موضوع فعالیت)
9.ارایه مستندات و سوابق فعالیتهای فردی در حوزه قرآن و عترت متناسب با موضوع فعالیت های درخواستی
مدارک تکمیلی :
1.گواهی عدم اعتیاد
2.اصل گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری

قوانین و مقررات بالادستی

ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1375/8/8و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-ارائه درخواست از طریق سایت http://qia.farhang.gov.ir/fa/partofmarkaz/amoozesh/rasidegi/mojavvez
2-بررسی پرونده های با وضعیت درحال ثبت موجود در کارتابل استان
3-انجام مصاحبه تخصصی با هیأت مؤسس و مدیر عامل و پیشنهاد موضوع فعالیت بر اساس تخصص،توانایی و سابقه افراد )توسط تیم مصاحبه گر( و درج فرم های مصاحبه در کارتابل
4-استعلام عدم سوء پیشینه وحراست )تمامی اعضاء هیأت مؤسس و مدیر عامل(
5-بررسی و اعلام نظر اداره سجل کیفری و حراست
6-ارسال پرونده از طریق سامانه جامع اطلاعات
7-بررسی محتوای پرونده توسط هیأت رسیدگی مستقر در معاونت و تعیین موضوع فعالیت مؤسسه ) بعد از تاییدمصاحبه تخصصی(
8-ارائه نامه موافقت اصولی به اداره کل استان جهت تنظیم اساسنامه )طبق نظر هیأت رسیدگی(
9-ارائه نامه تاییدیه اماکن در مورد محل مؤسسه به مدیر مسئول
10-مراجعه به اماکن
11-بررسی و اعلام نظر اماکن درخصوص تایید محل فعالیت مؤسسه
12-تنظیم سه نسخه اساسنامه با استفاده از سامانه جامع اطلاعات و ممهور نمودن تمامی صفحات به مهر اداره کل ) بعد از تایید مکان مؤسسه(
13-ارائه نامه به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت اساسنامه
14-ثبت مؤسسه ) تایید اساسنامه و نام مؤسسه (
15-درج در روزنامه رسمی
16-ارائه اساسنامه ثبت شده،آگهی تأسیس، روزنامه رسمی و نامه تاییدیه اماکن
17-دریافت اساسنامه ثبت شده، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی و تاییدیه اماکن
18-صدور پروانه فعالیت مؤسسه و ارسال آن به اداره کل استان
19-تحویل پروانه فعالیت به مدیر مسئول و دریافت فرم تعهد
20-دریافت پروانه فعالیت ونصب تابلو در مکان مؤسسه