عنوان خدمات

آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

ابلاغیه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 26/12/88 با موضوع توسعه آموزش عمومی قرآن
ماده 19 بند 9 قانون برنامه پنجم ارائه برنامه جامع آموزش
ماده 4 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با موضوع منشورتوسعه فرهنگ قرآنی

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

آموزش الکترونیکی یک شیوه نوین آموزشی میباشد که به منظور دسترسی آسان و ارزان همه منابع و خدمات آموزشی در هر زمان و مکانی با استفاده از فناوری ارتباطات انجام میپذیرد.در عصر حاضر نیز گزینش سریع شبکه های محلی در سازمان ها و همچنین افزایش روزافزون کاربران اینترنت موجب پدیدار شدن چشم اندازهای خود آموزشی گردیده است که بصورت همزمان و غیرهمزمان پخش میگردد. حال با توجه به ذخیره 8000تایی امامزادگان و بیش از 67000 مسجد این موضوع بسیار اهمیت پیدا میکند.
زیرخدمت ندارد