عنوان خدمات

غبارروبی و جمع آوری هدایا و نذورات مردم

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی


هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 

با توجه به معنای نذر از نظر شرع مبین اسلام و نظر مراجع تقلید، بی شک نذر عهدی است میان انسان و خداوند است که راهی برای رسیدن به حق و اجابت دعا یاد میشود. ادای نذر یکی از مرسوم ترین و سنتی ترین روشهایی است که به هنگان نیاز به خداوند و بستن عهدی با پروردگار خود، همچنین اهل بیت (ع)و متعلقین به این خاندان به منظور برآورده شدن خواسته شان به ایشان متوسل میگردندکه بصورت نقدی و غیرنقدی صورت میگیرد که در این روش شخص برای ادای دین خود میتواند بصورت مجازی پرداخت نماید.