عنوان خدمات

عقد قرارداد اجاره رقبات

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

ماده 32 آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و قوانین مربوط به اوقاف
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 10/2/1365 ماده 11 -12

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 

در سازمان اوقاف برای پویایی رقبات و وجود اسناد اجاره معتبر با شرایط ارکان مربوطه امری ضروری میباشد و نشان از نوع فعالیت ، میزان درآمدو نوع نگاه مردم به موقوفات دارد ، که با توجه به اهمیت موضوع و مراجعه حضوری مردم جهت تجدید و تنظیم قرارداد ، الکترونیکی بودن آن تا حد زیادی از مراجعات مردم را کاهش میدهد و موجبات رضایت مندی مردم را فراهم میاورد که شامل چهار مرحله 1-درخواست کارشناسی 2- ابلاغ کارشناسی 3-انتخاب مستاجر 4- ثبت قرار داد میباشد. همچنین لازم بذکر است که کلیه پرداخت مالی نیز بصورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
زیرخدمت ندارد.