عنوان خدمات

صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم

ندارد

قوانین و مقررات بالادستی

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 2/10/1363
آیین‌نامۀ کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه (مصوب 30/9/1365)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه

 

با توجه به اینکه بسیاری از مکاتبات نیاز به پیگیری داشته و نیاز به حضور فرد را می طلبد، این امکان میتواند ترددها را به حداقل برساند ، بصورت نمونه دریافت نظریه ها و پیگیری دعاوی موقوفات و نتایج حاصل از آن –
زیر خدمت ندارد.