عنوان خدمات

ثبت و ارائه خدمات استعلامی موقوفات و رقبات

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

قوانین ثبت
قوانین و بخشنامه های داخلی سازمان اوقاف

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 

به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اشخاص در نقل و انتقال املاک وقفی ، مشخصات ثبتی املاک موقوفه در دسترسی عموم قرار میگیردتا اشخاص بتوانند با استعلام از سامانه وضعیت ملک مورد نظر خود را به لحاظ وقفیت آن مشخص نمایند.
زیر خدمت ندارد.