عنوان خدمات

تدوین و انتشار تقویم فرهنگی و آموزشی امامزادگان

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

مطابق برنامه ریزی سالیانه سازمان

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 

ثبت نام در دوره هائی که در امامزادگان برگزار میگردد و تقویم دوره ها ، نحوه پرداخت مبلغ دوره ها از داخل سامانه و بصورت الکترونیکی امکان پذیر میباشد.
زیر خدمت ندارد.