عنوان خدمات

امور خادمین و هیات امناء موقوفات ، امامزادگان ، بقاع متبرکه و مساجد

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

طبق قوانین داخلی اوقاف
دستورالعمل داخلی به شماره 399822/92

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 

با توجه به اینکه بیش از 40000 خادم و هیئت امناء در امامزادگان مشغول میباشند و رسیدگی به امور ایشان با توجه به اینکه در فاصله های مختلف نسبت به اداره قرار دارند و بعضا در در روستاها یا مکان دور افتاده میباشند ، این خدمت الزامی میباشد.
زیرخدمت ندارد