• حوزه مطبوعاتی

انتشار نشریه عمومی

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژه نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

پروانه فعالیت دفتر نشریه

پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

عنوان خدمات

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

آدرس وبگاه

http://emojavez.ir/ssaksite/main.do

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
1.  نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای صاحب جواز کسب
2. دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذ A4 ممهور به مهر و امضای صاحب جوازکسب
3. تصویر جواز کسب یا معرفی نامه از اتحادیه مربوطه مبنی بر بدون اشکال بودن نصب تابلو
4. مجوز از طرف شرکت و یا نمایندگی مربوطه در مورد واحدهای صنفی که درتابلوی آنها نام و نشان تجاری شرکت های داخلی یا خارجی درج می شود
مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
1. نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای مدیرعامل شرکت
2. دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذ A4 با مهر و امضای مدیر عامل شرکت
3. آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
4. مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه
5. مجوز ثبت نمایندگی در وزارت بازرگانی و سایر مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تابلوی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شود

قوانین و مقررات بالادستی

(قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه -مصوب مورخ 1358.9.14 مجلس شورای اسلامی- و آیین نامه اجرایی آن -مصوب مورخ 78.2.19 هیات وزیران- و دستورالعمل اجرایی ذیربط-مصوب مورخ 82.4.1 کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور-)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب
1-ارائه درخواست به همراه سایرمدارک مورد نیاز
2-دریافت مدارک و ثبت
3-بررسی کارشناسی طرح و ارائه پیشنهاد تصویب یا رد
4-اعلام نظر نهایی درخواست
5-مهر نمونه های طرح درصورت تایید
6-امضای مجوز درقالب نامه و طرح مربوطه
7-ثبت مجوز
8-ارائه یک نسخه از طرح و مجوزبه متقاضی
9-دریافت طرح مهرشده و مجوز