• حوزه مطبوعاتی

انتشار نشریه عمومی

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انجام پژوهشهای میدانی بازاریابی تبلیغاتی

مجوز برگزاری دوره آموزشی، نمایشگاه یا همایش تبلیغاتی

مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

مجوز ورود وخروج تجهیزات حرفه ای -ویژه نمایندگان رسانه های خارجی

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

پروانه فعالیت دفتر نشریه

پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

عنوان خدمات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1. شش قطعه عکس 3x4
2. رونوشت تمام صفحات شناسنامه
3. رونوشت آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های روزنامه نگاری وگرافیک
مطبوعاتی
4. کارت پایان خدمت ویک رونوشت از آن- برای آقایان
5. ارائه مدارک ،تصاویر یا مستندات از تجارب وسوابق کار حرفه ای متقاضی
مدارک لازم متقاضی- موسسه:
1. تصویر مجوز فعالیت موسسه
2. تصویر ثبت روزنامه رسمی و تغییرات آن
3. تصویر اساسنامه
مدارک تکمیلی:
1. گواهی عدم سوء پیشینه
2. گواهی عدم اعتیاد
3. گواهی اماکن

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 17و22 ماده2 قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده 10مصوبه 483 مورخ 80/5/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل ضوابط صدور پروانه فعالیت و نظارت بر آموزشگاه های آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 83/12/25 )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

حذف شد
1-ارائه درخواست تاسیس اموزشگاه توسط متقاضی
2-ثبت درخواست وتشکیل پرونده
3-ارائه فرمهای لازم جهت تکمیل پرونده
4-تکمیل فرم ها
5-مراجعه به مراکز مربوط جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
6-صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به نام مدیرمسئول
7- ارائه گواهی ها و مدارک مورد نیاز
8-بررسی پرونده واعلام نظر در شورای نظارت استان
9-دریافت وثبت پرونده
10-بررسی وصدور موافقت اصولی(درصورت تایید شورای نظارت)
11-تامین امکانات وتجهیزات و مربیان لازم برای برگزاری دوره های آموزشی(درفرصت شش ماهه)
12-بررسی تجهیزات و صلاحیت مربیان
13-بررسی محل آموزش
14-موافقت با برگزاری آزمایشی دوره اموزشی تا سقف یکسال (در صورت تایید تجهیزات و محل آموزش وصلاحیت مربیان)
15-برگزاری حداقل یک دوره آموزشی درفرصت یکساله) و ارائه گزارش)
16-بررسی کیفیت آموزشی و صدور رای
17-صدور مجوز دایم ویا مدت معین وصدور کارت برای مدیر مسوول وآموزش ( درصورت تایید شورای نظارت مرکزی)
18-دریافت مجوز