عنوان خدمات

مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.فرم تقاضانامه امام جماعت مسجد
2. فرم اطلاعات کتابخانه های مساجد 5- برگی-
3. فرم اطلاعات شخصی کتابداران
4.فرم درخواست عضویت کتابخانه در سیستم
5.یک قطعه عکس - کتابدار-
6. تصویر شناسنامه- کتابدار-

قوانین و مقررات بالادستی

ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1375/8/8و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-اعلام درخواست تاسیس کتابخانه
2-بررسی و تشکیل پرونده
3-بازدید از محل توسط مسئول کتابخانه (درصورت نیاز)
4-ارائه فرمها به متقاضی جهت تکمیل
5-تکمیل و ارائه فرم ها ومدارک مورد نیاز به دبیرخانه
6-ارسال فرم های تکمیل شده به ستاد و تهیه کپی و بایگانی آنها در دبیرخانه استان
7-تعیین ظرفیت در سطح منطقه
8-ثبت اطلاعات ودرجه بندی کتابخانه
9-تایید درخواست عضویت
10-صدور پروانه عضویت
11-تحویل پروانه عضویت به امام جماعت و اخذ رسید
12-دریافت پروانه عضویت