عنوان خدمات

مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1. درخواست کتبی امام جماعت مسجد
2.کاربرگ ارزشیابی
3.کاربرگهای شماره یک الی شش
4. تکمیل فرم درخواست تایید نام کانون
5. اساسنامه تکمیل شده کانون
6.دو قطعه عکس- مدیر مسوول کانون-
7.تصویر شناسنامه مدیرکانون و هیات امنا
8. تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر کانون
9.تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم مدیر
کانون
10. داشتن هرگونه سابقه در امور فرهنگی و هنری و پژوهشی و مدارک ایثارگری و
جانبازی مدیرکانون
مدارک تکمیلی:
1. گواهی عدم سوء پیشینه مدیرکانون

قوانین و مقررات بالادستی

ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1375/8/8و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-اعلام درخواست تاسیس کانون
2-بازدید از محل توسط کارشناس دبیرخانه
3-تکمیل فرم ارزشیابی وکاربرگ شماره 1در صورت تایید محل
4-ارایه کاربرگ های شماره 2و 3و 4و 5 به امام جماعت جهت تکمیل در صورت تایید مکان کانون توسط کارشناس دبیرخانه
6-تکمیل کاربرگ 6 و معرفی مدیر کانون به نیروی انتظامی جهت تایید عدم سوء پیشینه در صورت تایید مدارک و فرمها
5-تکمیل کاربرگها و ارائه مدارک مورد نیاز به دبیرخانه
7-بررسی واعلام نظر
8-تکمیل فرم درخواست تایید نام کانون درصورت تایید عدم سوء پیشینه
16-تحویل مجوز به امام جماعت و اخذ رسید
12-صدور حکم مسئولیت برای مدیرمسئول کانون و اطلاع رسانی به کانون جهت شروع فعالیت
13-افتتاح حساب جاری دربانک تجارت و ارائه شماره حساب به دبیرخانه استان
14-اعلام شماره حساب به ستادعالی و امضای اول مجوز تاسیس توسط مدیرکل ارشاد استان
15-تایید نهایی و امضای دوم مجوز تاسیس توسط دبیر ستاد عالی به منزله صدور مجوز قطعی دوساله
17-دریافت مجوز