• حوزه هنری

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500 نفر

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی

مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500 نفر

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500 نفر

مجوز انتشار آثار صوتی

مجوز انتشار کتاب گویا

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

مجوز تاسیس نگارخانه

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در تهران

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در تهران

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی درتهران

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی درشهرستان

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در تهران

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان

مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

مجوز نصب مجسمه ، یادمان، علایم و نشانه ها

مجوز ورود آثار هنرهای تجسمی به کشور

پروانه تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

پروانه فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

کارت صلاحیت تدریس

پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

عنوان خدمات

مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.درخواست
2. تصویر مجوز تاسیس مراکزمهارت آموزی-آموزشگاهها موسسات فرهنگی و
هنری بنیادها-
3. تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی و هنری
4.تصویر سند مالکیت یا اجاره
5. تصویر آخرین روزنامه رسمی
6. تصویر مجوز تاسیس برای هنرستانهای غیر دولتی
7. معرفینامه از آموزش و پرورش برای هنرستانهای غیر دولتی
8. تصویر مدرک تحصیلی مدیر مسئول آموزشگاه و مربیان و مدرسان

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه سیاستها، حدود و وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور شماره 1799/دش تاریخ 1380/6/10 جلسه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1380/5/23و اصلاحیه مصوب جلسه 513 مورخه 1381/12/20 همان شورا)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز راه اندازی و توسعه دوره های آموزشی مهارتی
1-ارائه درخواست و مدارک به دبیرخانه استان
2-ارائه فرمهای لازم به متقاضی
3-تکمیل و ارائه فرم ها
4-انجام بازدید از مکان موسسه وتکمیل فرم امکان سنجی
5-ارسال پرونده به کمیته اجرایی درصورت تایید فضای آموزشی و کامل بودن پرونده
6- تشکیل جلسه و بررسی پرونده
7-تهیه صورتجلسه و ارائه نتیجه به کارشناس مربوطه
8-معرفی متقاضی به دفتر آموزش جهت شرکت در دوره آموزشی
9-برگزاری دوره بازآموزی و آزمون مرتبط بانوع فعالیت آموزشگاه برای مدیر آموزشگاه وصدور گواهینامه مربوطه و ارسال به اداره
کل استان
10-ارائه گواهی مربوطه به متقاضی وصدور مجوز توسعه ویا تمدید دوره آموزشی مورد نظر
11-دریافت مجوز توسعه و یاتمدید دوره آموزشی