• حوزه هنری

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500 نفر

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی

مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500 نفر

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500 نفر

مجوز انتشار آثار صوتی

مجوز انتشار کتاب گویا

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

مجوز تاسیس نگارخانه

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در تهران

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در تهران

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی درتهران

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی درشهرستان

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در تهران

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان

مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

مجوز نصب مجسمه ، یادمان، علایم و نشانه ها

مجوز ورود آثار هنرهای تجسمی به کشور

پروانه تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

پروانه فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

کارت صلاحیت تدریس

پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

عنوان خدمات

مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.درخواست مجوز فعالیت گروه موسیقی
2.یک حلقه لوح فشرده از اجرای گروه با کیفیت مطلوب
3. برگ رسید فرم بانک اطلاعات هنرمندان موسیقی کشور
4. عکس جمعی از گروه با سازهای مربوطه
5.طرح پوستر و بروشور

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ 1379/7/7 مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی
1-ارائه فرم درخواست مجوز فعالیت گروه موسیقی، به همراه یک حلقه لوح فشرده تصویری از اجرا(شامل حداقل یک قطعه)
2-دریافت و ارائه لوح فشرده تصویری ،توسط دبیرخانه به شورای موسیقی برای بررسی
3-بررسی صلاحیت فنی گروه ازسوی کارشناسان موسیقی
4- تایید صلاحیت فنی گروه(در صورت مثبت بودن نظر شورا)
5-ارائه دو نسخه از متن مورد نظر جهت اجرا
6-دریافت و ارائه متن توسط دبیرخانه به شورای شعر برای بررسی
7-بررسی وکارشناسی متن
8-اعلام تاییدیه صلاحیت فنی و محتوایی متن(در صورت مثبت بودن نظرشورا)
9-تکمیل و ارائه فرم درخواست کارشناسی اجرای صحنه ای به همراه یک حلقه لوح فشرده تصویری و یا صوتی(شامل کلیه قطعات اجرایی مورد نظر گروه) و تکمیل فرم بانک اطلاعات هنرمندان موسیقی کشور و عکس جمعی از گروه با سازهای مربوطه
10-بررسی فنی قطعات مورد نظر وتعیین درجه هنری گروه
11-درج صلاحیت فنی گروه و ثبت درپرونده
12-فرآیند صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای(کنسرت) طبق نمودارمربوطه برحسب ظرفیت سالن