• حوزه هنری

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر

اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500 نفر

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی

مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500 نفر

مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500 نفر

مجوز انتشار آثار صوتی

مجوز انتشار کتاب گویا

مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی

مجوز تاسیس نگارخانه

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در تهران

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی در شهرستان

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در تهران

مجوز تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی درتهران

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی درشهرستان

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در تهران

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز دولتی در شهرستان

مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

مجوز نصب مجسمه ، یادمان، علایم و نشانه ها

مجوز ورود آثار هنرهای تجسمی به کشور

پروانه تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

پروانه فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی

پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

کارت صلاحیت تدریس

پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

مجوز توسعه و تمدید دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

عنوان خدمات

مجوز راه اندازی دوره های علمی- کاربردی توسط مراکز خصوصی درشهرستان

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
۱.تکمیل فرم درخواست اجرای دوره های آموزشی علمی - کاربردی ویژه
متقاضیان جدید
۲. تکمیل فرم مشخصات مدرس دوره های علمی - کاربردی مرتبط با دوره های
درخواستی- به ازاء هر رشته درخواستی سه استاد معرفی می گردد-
۳.تکمیل فرم کلیات نیاز سنجی ،طرح جامع آموزشی و دلیل توجیهی اجرای دوره
های علمی- کاربردی مورد تقاضا
۴.مجوز موسسه فرهنگی هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 30 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه صدور مجوزدوره های علمی -کاربردی مصوب مورخه 85/12/12 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز راه اندازی، تمدید و توسعه دوره های علمی- کاربردی حوزه فرهنگ و هنر
1-ارائه درخواست به همراه مجوزموسسه فرهنگی و هنری به اداره کل استان
2-ثبت درخواست توسط دبیرخانه استان و بررسی اولیه و استعلام از مرکز
3-ثبت درخواست توسط دبیرخانه وارائه پاسخ به استان
4-ارائه درخواست به واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی جهت دریافت فرمهای لازم
5-ارئه فرم های مربوطه به اداره کل استان جهت تکمیل توسط متقاضی پس از بررسی و تایید
6-ارائه فرمها به متقاضی جهت تکمیل
7-تکمیل فرمها و ارائه به اداره کل استان به همراه مدارک وفرمهای مربوطه
8-بررسی فرمها و سوابق ارسال شده وتشکیل پرونده
9-بازدید از فضای آموزشی معرفی شده
10-ارسال پرونده به همراه فرمهای مربوطه جهت تایید نهایی
11-تهیه و ارسال موافقتنامه به معاونت آموزشی دانشگاه پس ازبررسی نهایی به همراه مدارک وفرمهای مربوطه
12-دریافت رونوشت نامه ارسالی به معاونت آموزشی دانشگاه جامع جهت ارائه به متقاضی
13-دریافت رونوشت نامه ارسالی به معاونت آموزشی دانشگاه جامع جهت پیگیری