عنوان خدمات

مجوز برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

آدرس وبگاه

http://Http://majame.farhang.gov.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

اصحاب فرهنگ

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:درخواست کتبی تحویل اساسنامه، تصویر روزنامه رسمی، پروانه تاسیس ،و آگهی ثبت شرکتهای موسسه تکمیل برگ اطلاعات و سوابق شخص حقوقی یا حقیقی طرح تفصیلی برنامه تضمین لازم برای اهدای جوایزتحویل سؤالات و برگه شرکت در مسابقه ارائه گزارش عمل

قوانین و مقررات بالادستی

1. مصوب جلسه 447 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ1378.5.12
2. بند 21ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 


3- برگزاری جلسه مزایده عمومی و تنظیم صورتجلسه برگزاری کمیسیون مزایده