عنوان خدمات

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب و بسته بندی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
1-  نمونه طرح مورد نظر برای چاپ  2- مدارک احراز فعالیت و بهره برداری 3- گواهی کاربرد علامت استاندارد ایران (برای کالای مشمول استاندارد اجباری)

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماده 13 آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 28853/ت435ﻫ مورخ 1371 مصوب هیات وزیران و شیوه نامه جدید کارهای چاپی غیر ار کتاب مورخ خرداد 1378 مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستوالعمل چاپ کارهای غیر از کتاب مورخ 1377/12/28 به تصویب وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی رسید .)

بازه اعتبار مجوز

یک ماه


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب
1-ارائه درخواست به همراه دو نمونه از طرحها
2-دریافت و ثبت درخواست
3-بررسی و اقدامات کارشناسی
4-امضای مجوز-درصورت تایید کارشناسی-
5-مهر نمونه طرحها وتحویل یک نسخه ار آن به متقاضی
6-دریافت مجوز