عنوان خدمات

ساماندهی پایگاههای اینترنتی

آدرس وبگاه

http://samandehi.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

(مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی
مراجعه به سایت