عنوان خدمات

مجوز خروج فیلم از کشور

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.  درخواست کتبی
2.  فرم تکمیل شده خروج فیلم
3.  پروانه نمایش
4.  رضایت نامه کلیه مالکین قید شده در پروانه مالکیت
5.  ارائه کپی فیلم 35 میلیمتری

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوب هیئت وزیران شماره 15570 /ت 28860/ه مورخ 1382/4/11)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

1-ارائه درخواست به همراه فرم تکمیل شده خروج و مدارک
2-ثبت درخواست
3-بررسی پروانه نمایش ورضایت نامه مالکین فیلم
4-بررسی بلامانع بودن خروج فیلم
5-افزودن اسم فیلم به فهرست فیلم های دارای مجوز خروج درصورت تایید مدیرکل
6-سیم و سرب فیلم
7-تهیه پیش نویس مجوز خروج
8-مهر و امضاء مجوز خروج فیلم فیلم
9-ثبت و ارائه مجوز به همراه فیلم به صورت سیم و سرب شده
10-ارائه مجوز خروج به گمرک