عنوان خدمات

پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1. اصل درخواست
2. پروانه فعالیت دفتر تبلیغاتی
3. نمونه آنونس مواد تبلیغاتی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران شماره 60566 مورخ 1361/12/9 و اصلاحات بعدی (آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ) و دستورالعمل اجرایی مصوب فروردین 1379 )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم
1-ارائه درخواست و مدارک
2-ثبت درخواست
3-بررسی مدارک و اعتبارپروانه فعالیت و سوابق
4-بازبینی آنونس مواد تبلیغاتی و تایید آن
5-فیتاژ یا متراژ آنونس مواد تبلیغاتی
6- تبدیل فیتاژ به دقیقه
7-صدور مجوز
8-ثبت و ارائه مجوز
9-دریافت مجوز