عنوان خدمات

پروانه ساخت فیلم ویدیویی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1. تکمیل فرم تقاضای پروانه ساخت
2.تعداد 1 نسخه از فیلم نامه کامل
3.تعداد 5 نسخه خلاصه فیلم نامه
4.معرفی تهیه کننده معتبر مورد تایید این اداره- حقوقی-کپی مجوز موسسه و
شرکت فرهنگی و هنری و سینمایی و غیره-
5. تصویر صفحه اول شناسنامه تهیه کننده
6. تصویر کارت ملی تهیه کننده
7.ارائه نمونه کار کارگردان
8.رزومه کاری و سوابق برای تهیه کننده اول
9. مشاور از کارگردان حرفه ای برای کارگردان اول

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-آیین نامه تولید و تامین برنامه های ویدئویی مصوب مصوب سال 1372وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم
1-ارائه درخواست از طریق فرم مخصوص
2- ثبت درخواست
3-تشکیل پرونده
4- ارسال پرونده به شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6-دریافت نظر شورا
7-صدور پروانه
8-دریافت پروانه ساخت