عنوان خدمات

پروانة نمایش فیلم سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

قید نشده ؟؟؟

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران شماره 60566 مورخ 1361/12/9 و اصلاحات بعدی (آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ) و آیین نامه داخلی وزارتخانه مصوب فروردین 1379 )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم
1-ارائه درخواست پروانه نمایش به همراه فهرست اسامی سینماهای مورد نظر در تهران و شهرستان و سایر مدارک
2-ثبت درخواست جهت ارائه به شورای صنفی
3-ثبت درخواست برای تعیین تاریخ اکران فیلم
4-بررسی پرونده فیلم برای تعیین شرایط و میزان اکران فیلم براساس دستورصورتجلسه شورای بازبینی(بطور محدود یا نا محدود)
5-مهر و امضای پروانه های نمایش به تعداد سینماهای تایید شده برای پخش درتهران و شهرستان
6-امضاء نامه درخواست مواد خام برای پخش کننده خطاب به بنیاد فارابی
7-ثبت پروانه ها و نامه
8-دریافت پروانه ها و نامه