عنوان خدمات

پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.درخواست کتبی مالک
2.تصویر سند مالکیت
3.پایان کار شهرداری

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره 7/61120 مورخ 1345/9/8 و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های 16 میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ 1369/09/09 مصوبه وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما
1-ارائه درخواست کتبی
2-تبث درخواست
3-بررسی درخواست وبازدید اولیه از محل
4-بازدید از سالن و اعلام نظر- تنظیم صورتجلسه
5-معرفی متقاضی به اداره اماکن
6-بررسی و اعلام نظر
7-صدور پروانه فعالیت به نام مالک
8-ثبت در پرونده
9-دریافت پروانه فعالیت