عنوان خدمات

مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.تصویر شناسنامه از تمام صفحات- یک نسخه
 
2.چهار قطعه عکس جدید 3x4
3.تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم
4.تصویر آخرین مدرک تحصیلص یا معادل آن-مدرک کارشناسی یا بالاتر-
5.تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
6. تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس
7.نمونه کار- تصویری-
8.اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه در 3
نسخه
مدارک تکمیلی:
1. گواهی عدم اعتیاد
2.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده 1 و 25 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 75/8/8 و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم
2-ثبت درخواست، دریافت و تنظیم مدارک و بررسی اولیه پرونده
3-بررسی نمونه کارهای تولیدی متقاضی و اعلام نظر صلاحیت های فنی و تخصصی
4-استعلام از بهداشت، درصورت تایید شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6-استعلام از اماکن
7-بررسی و اعلام نظراماکن در خصوص تایید محل فعالیت موسسه
8-بررسی اساسنامه شرکت
9-تایید نام و اساسنامه و ثبت موسسه
10-دریافت شماره ثبت ازاداره ثبت
11-درج آگهی ثبت قانونی موسسه
12-صدور مجوز فعالیت به مدت یک سال