فهرست حوزه ها

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

معاونت هنری

کلیک کنید

2

صدور مجوز شعر و ترانه موسیقی

معاونت هنری

کلیک کنید

3

مجوز مراکز تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی

معاونت هنری

کلیک کنید

۴

کتاب گویا

معاونت هنری

کلیک کنید

۵

مجوز تاسیس استودیو

معاونت هنری

کلیک کنید

۶

صدور مجوز آلبوم موسیقی

معاونت هنری

کلیک کنید

۷

سامانه مدیریت آزمون هنری

معاونت هنری

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

مجوز تبلیغات و اطلاع رسانی

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

کلیک کنید

2

ساماندهی تابلوهای سردر اصناف

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

کلیک کنید

3

سامانه اشتراک نشریات کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

کلیک کنید

4

سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

کلیک کنید

۵

عضویت صندوق اعتباری هنر

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

کلیک کنید

۶

سامانه جامع رسانه های کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

کلیک کنید

۷

سیستم جامع مطبوعات خارجی

اداره کل مطبوعات خارجی

کلیک کنید

 

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

سامانه اطلاعات استان ها

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

2

سامانه موسسات

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

3

سامانه اطلاعات موسسات قرآنی کشور

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

4

بانک حافظان

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

5

بانک موسسات قرآن و عترت

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

۶

سامانه های جامع قرآنی

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

 

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

سامانه جامع خرید کتاب

اداره کتاب معاونت فرهنگی

کلیک کنید

۲

سامانه جامع مجوز کتاب

اداره کتاب معاونت فرهنگی

کلیک کنید

۳

سیستم جامع مجوز چاپ

اداره کتاب معاونت فرهنگی

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

پورتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

1

پورتال جامع فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال (سرآمد)

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

1

پورتال شمس توس

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

2

ایمیل سازمانی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

3

ساماندهی پایگاه های اینترنتی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

4

سامانه جامع فعالیتهای رسانه دیجیتال

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

سامانه ثبت اثر ادبی و هنری

معاونت حقوقی ، امور مجلس و استان ها

کلیک کنید

 

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد

حوزه وزارتی

کلیک کنید

2

پیگیری در خواست ها

حوزه وزارتی

کلیک کنید

۳

مجوز موسسه فرهنگی چند منظوره

حوزه وزارتی

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

سیستم جامع مالی و اداری

معاونت توسعه

کلیک کنید

2

سیستم جامع آماری

معاونت توسعه

کلیک کنید

3

سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه

معاونت توسعه

کلیک کنید

 

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

سامانه مجوز فیلم حرفه ای

معاونت سینمایی

کلیک کنید

 

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

بانک امامزادگان - سازمان اوقاف

سازمان اوقاف

کلیک کنید

2

آموزش حفظ قرآن کریم

سازمان اوقاف

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

ثبت نام حج عمره

حج و زیارت

کلیک کنید

2

ثبت نام حج تمتع

حج و زیارت

کلیک کنید

3

سامانه اطلس نهاد کتابخانه های کشور

حج و زیارت

کلیک کنید

4

سامانه جامع کارگزاران

حج و زیارت

کلیک کنید

5

سامانه آموزش

حج و زیارت

کلیک کنید

6

سامانه مدیریت فرآیند و ارزشیابی

حج و زیارت

کلیک کنید

7

سامانه جامع ثبت نام عتبات

حج و زیارت

کلیک کنید

8

سامانه سماح

حج و زیارت

کلیک کنید

9

سامانه فهداک

حج و زیارت

کلیک کنید

10

سامانه فاخر

حج و زیارت

کلیک کنید

11

سامانه رزرو حج تمتع

حج و زیارت

کلیک کنید

12

سامانه نقل و انتقال اسناد تمتع

حج و زیارت

کلیک کنید

13

سامانه آموزش مجازی زائران

حج و زیارت

کلیک کنید

 

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

پارس قرآن

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کلیک کنید

2

بانک مقالات عاشورایی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کلیک کنید

3

بانک مقالات شهدا و دفاع مقدس

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کلیک کنید

4

بانک مقالات مهدویت

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کلیک کنید

5

بانک نسخ خط فارسی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کلیک کنید

6

کتابخانه مرکزی و آرشیو اسناد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

کلیک کنید