گزارش تصویری

گزارش تصویری

هفتصدو چهل و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی 5

هفتصد و چهل و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
چهارمین جلسه شورای گسترش زبان وادبیات فارسی 9

چهارمین جلسه شورای گسترش زبان وادبیات فارسی

دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
آئین تکریم و معارفه روسای جدید و پیشین حوزه هنری 22

آئین تکریم و معارفه روسای جدید و پیشین حوزه هنری

یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
عکاس: محمد طاوسی
نشست شورای علمی فرهنگی بانوان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 8

نشست شورای علمی فرهنگی بانوان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
مراسم تشییع پیکر مرحوم استاد محمدعلی کشاورز

مراسم تشییع مرحوم استادکشاورز با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
آیین تکریم و معارفه مشاوران اجرایی پیشین وجدید معاونت فرهنگی 15

آیین تکریم و معارفه مشاوران اجرایی پیشین وجدید معاونت فرهنگی

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
آیین تکریم ومعارفه مدیران عامل خبرگزاری ایرنا 13

آیین تکریم ومعارفه مدیران عامل خبرگزاری ایرنا

یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی