گزارش تصویری

گزارش تصویری

ویدئو مپینگ همدردی با کشور‌های درگیر با کرونا در برج آزادی تهران 25

ویدئو مپینگ همدردی با کشور‌های درگیر با کرونا در برج آزادی تهران

پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
عکاس: ارسالی(مسعود شهرستانی)
جلسه هیات امناء کتابخانه‌های عمومی کشور 11

جلسه هیات امناء کتابخانه‌های عمومی کشور

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
عکاس: محمد طاوسی
اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر 14

اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
عکاس: محمد طاوسی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه آسمان نگاره‌ها 21

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه آسمان نگاره‌ها

پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
آیین تقدیر از برگزیدکان جشنواره شهید رجایی 11

آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
نوزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 6

نوزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
هفتصد و چهلمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 16

هفتصد و چهلمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
[جشن میلاد کوثر با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی 1

جشن میلاد کوثر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 25

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راه‌پیمایی 22 بهمن‌ماه 3

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راه‌پیمایی 22 بهمن‌ماه

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمد طاوسی
اختتامیه سی و هشتمین جشنواره بین‌الملی تئاتر فجر 4

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
ویدئو مپینگ همدردی با کشور‌های درگیر با کرونا در برج آزادی تهران 25

ویدئو مپینگ همدردی با کشور‌های درگیر با کرونا در برج آزادی تهران

پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
عکاس: ارسالی(مسعود شهرستانی)
جلسه هیات امناء کتابخانه‌های عمومی کشور 11

جلسه هیات امناء کتابخانه‌های عمومی کشور

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
عکاس: محمد طاوسی
اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر 14

اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر

پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
عکاس: محمد طاوسی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه آسمان نگاره‌ها 21

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه آسمان نگاره‌ها

پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
آیین تقدیر از برگزیدکان جشنواره شهید رجایی 11

آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
نوزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 6

نوزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
هفتصد و چهلمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 16

هفتصد و چهلمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
[جشن میلاد کوثر با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی 1

جشن میلاد کوثر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 25

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راه‌پیمایی 22 بهمن‌ماه 3

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راه‌پیمایی 22 بهمن‌ماه

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمد طاوسی
اختتامیه سی و هشتمین جشنواره بین‌الملی تئاتر فجر 4

اختتامیه سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی