گزارش تصویری

گزارش تصویری

مراسم رونمایی از سند ارتقای فرهنگ توانمندسازی مددجویان 15

مراسم رونمایی از سند ارتقای فرهنگ توانمندسازی مددجویان

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
آیین تکریم ومعارفه مشاور وزیر ومدیر کل حوزه وزارتی 21

آیین تکریم و معارفه مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در همایش یاوران وقف 7

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش یاوران وقف

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
هفتصد و چهل ونهمین  جلسه شورای فرهنگ عمومی 17

هفتصد و چهل ونهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با  کارکنان نابینایان وزارتخانه 2

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با کارکنان نابینای وزارتخانه

پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
سی وششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها 3

سی و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
مجمع عمومی سالیانه صندق اعتباری هنر 20

مجمع عمومی سالیانه صندق اعتباری هنر

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
کاشان پایتخت نهج البلاغه ایران 27

کاشان پایتخت نهج البلاغه ایران

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
دهمین نشست شورای پاسداشت زبان فارسی 11

دهمین نشست شورای پاسداشت زبان فارسی

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی