گزارش تصویری

گزارش تصویری

نشست کارگروه دائمی شورای پاسداشت زبان فارسی 1

نشست کارگروه دائمی شورای پاسداشت زبان فارسی

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
دوازدهمین هفته طرح ملی سه شنبه های تکریم از خانواده های شهدا 8

دوازدهمین هفته طرح ملی سه شنبه های تکریم از خانواده های شهدا

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 23

اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع)

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با افشین علا 3

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با افشین علا

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
یازدهمین هفته طرح ملی سه شنبه های تکریم از خانواده های شهدا 12

یازدهمین هفته طرح ملی سه شنبه های تکریم از خانواده های شهدا

سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
هفتصدو چهل و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 10

هفتصدو چهل و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
دهمین هفته طرح ملی سه شنبه های تکریم از خانوادهای شهدا 3

دهمین هفته طرح ملی سه شنبه های تکریم از خانوادهای شهدا

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از  سازمان مطالعه وتدوین سمت 7

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان سمت

سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
نهمین هفته طرح ملی سه شنبه های تکریم از خانواده های شهدا 3

نهمین هفته طرح ملی سه شنبه های تکریم از خانواده های شهدا

چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
جلسه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قران  5

جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآن کریم

سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی