گزارش تصویری
هفتصد و سی و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی  15

هفتصد و سی و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
جشن بیست سالگی ایسنا 20

جشن بیست سالگی ایسنا

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضاکاظمی
دومین نشست سراسری نمایندگان صندوق اعتباری هنر. 7

دومین نشست سراسری نمایندگان صندوق اعتباری هنر

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
افتتاح گذرگاه فرهنگ و هنر مشهد 11

افتتاح گذرگاه فرهنگ و هنر مشهد

جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸
عکاس: آرمین صمیمی(مشهد)
اولین جلسه بررسی تنوع اقوام وهویت ملی در ده پنجم انقلاب 10

اولین جلسه بررسی تنوع اقوام وهویت ملی در دهه پنجم انقلاب

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
734 امین جلسه  شورای فرنگ عمومی 12

734 امین جلسه شورای فرهنگ عمومی

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
جلسه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی 18

جلسه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی

یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی