گزارش تصویری

گزارش تصویری

مراسم اختتامیه مجازی جشنواره یاریگران زندگی 10

مراسم اختتامیه مجازی جشنواره یاریگران زندگی

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
عکاس: محمدرضا کاظمی
نشست هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور 4

نشست هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
آیین رونمایی از پروژهای دولت الکترونیک و فضای مجازی 2

آیین رونمایی از پروژهای دولت الکترونیک و فضای مجازی

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
آیین پایانی ششمین جشنواره جایزه فیروزه 14

آیین پایانی ششمین جشنواره جایزه فیروزه

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
نشست گفتگوی هفته در وزارت آموزش و پرورش 2

نشست گفتگوی هفته در وزارت آموزش و پرورش

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
اختتامیه هفتمین جشنواره روستا وعشایر دوستدار کتاب 11

اختتامیه هفتمین جشنواره روستا وعشایر دوستدار کتاب

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
جلسه شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 21

جلسه شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمد طاوسی
جلسه 755شورای فرهنگ عمومی کشور 18

جلسه 755شورای فرهنگ عمومی کشور

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمد طاوسی
اختتامیه بیستمین جشنواره ملی چاپ ایران 11

اختتامیه بیستمین جشنواره ملی چاپ ایران

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمدرضا کاظمی
اختتامیه دهمین جشنواره مد و لباس فجر 7

اختتامیه دهمین جشنواره مد و لباس فجر

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمد طاوسی
پیش‌نویس اساسنامه «مجمع مراکز فرهنگ‌پژوهی» 6

جلسه بررسی پیش‌نویس اساسنامه «مجمع مراکز فرهنگ‌پژوهی»

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمد طاوسی
آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر 9

آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر

پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹
عکاس: محمد طاوسی