گزارش تصویری
دومین جلسه گفتمان سازی وفرهنگ سازی کارگروه اقتصاد مقاومتی 6

دومین جلسه گفتمان سازی وفرهنگ سازی کارگروه اقتصاد مقاومتی

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
نشست وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باجمعی از تهران پژوهان 1

نشست وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باجمعی از تهران پژوهان

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
اعطای نشان درجه یک هنری به پنج پیشکسوت حوزه تئاتر 11

اعطای نشان درجه یک هنری به پنج پیشکسوت حوزه تئاتر

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
نشست فعالان ستادی اقامه نماز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 15

نشست فعالان ستادی اقامه نماز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
اختتامیه پنجمین جایزه جهانی اربعین 1

اختتامیه پنجمین جایزه جهانی اربعین

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
هفتصدو سی و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی 8

هفتصدو سی و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
کارگاه آموزشی مالکیت ادبی وهنری 10

کارگاه آموزشی مالکیت ادبی وهنری

دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی
اولین کارگروه گفتمان سازی وفرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 2

اولین کارگروه گفتمان سازی وفرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
عکاس: محمدرضا کاظمی