پرسش های متداول

پرسش های متدوال

فهرست گروه بندی ها

پرسش های متداول

فرآیند تشکیل پرونده برای اخذ پروانه نشر کتاب

متقاضیان حقیقی و حقوقی برای تشکیل پرونده باید به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­های کشور مراجعه نمایند.

Ø               پس از تکمیل پرونده توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه پرونده متقاضی توسط ادارات کل برای طرح در هیأت رسیدگی به صدور پروانه نشر کتاب به این دفتر ارسال می­شود.

Ø               پس از تصویب پرونده در هیأت مذکور مراتب برای تعیین نام توسط متقاضی به اداره کل استان اعلام می­شود.

Ø               پس از تائید نام توسط این دفتر پروانه نشر کتاب صادر و جهت تحویل به متقاضی به اداره کل استان ارسال می­شود.

« شرایط متقاضیان پروانه نشر کتاب »

١.     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

٢.     نداشتن سوء پیشینة کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی­ربط و برخورداری از حسن شهرت

٣.     محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

٤.     دارا بودن ٢٥ سال سن و متأهل بودن و یا حداقل ٢٧ سال برای اشخاص مجرد

٥.     انجام خدمت وظیفة عمومی و یا داشتن معافیت دایم

٦.     داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات

٧.     داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی­ربط

٨.      احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (داشتن ٥ سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره­های آموزشی مربوط با تأیید کارشناسان امر)

 

« مدارک مورد نیاز برای متقاضیان پروانه نشر کتاب»

 

١.     تصویر برابر با اصل تمامی صفحات  شناسنامه

٢.     تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت

٣.     تصویر برابر اصل کارت شناسایی ملی

٤.     تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یا معادل آن به تأیید مراجع ذیربط

٥.     ٦ قطعه عکس ٤×٣

٦.     اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

٧.     تکمیل فرم اطلاعات انفرادی و تاسیس مرکز

٨.     تائیدیه صلاحیت علمی و فنی از مراجع ذیربط

٩.     تصویر برابر اصل اساسنامه  (برای مراکز حقوقی)

١٠.تصویر برابر اصل آگهی های روزنامه رسمی (برای مراکز حقوقی)

فرآیند تمدید پروانه نشر کتاب

 ناشران کلیه استان­ها به غیر از استان تهران مدارک خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تحویل دهند، اداره کل استان پس از بررسی و ارزیابی عملکرد ناشران، مدارک را برای تمدید به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی ارسال می ­کنند.

 

«مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه نشرکتاب»

·       ارائه تقاضای تمدید پروانه نشر کتاب ارائه گزارش عملکرد در سربرگ انتشارات ممهور به مهر انتشارات و امضای مدیر مسئول

·       ارائه گزارش عملکرد انتشارات در طول دوره اعتبار پروانه نشر کتاب از خانه کتاب ایران

·       ارائه اصل پروانه نشر کتاب

·       ارائه یک قطعه عکس ٤×٣

·       ارائه تصویر کارت ملی

·        تکمیل برگ اطلاعات مربوط به نشانی دفتر انتشارات و سایر مکانهای مربوط به انتشارات از قبیل:دفتر پخش-فروشگاه و انبار

·       ارائه تصویر برابر با اصل اجاره­ نامه معتبر یا سند مالکیت به نام مدیر مسئول

« نکات قابل توجه»

تذکر١: تطبیق اعلام وصول های  کتابهای منتشر شده با اطلاعات خانه کتاب  به منظور رفع مغایرت احتمالی

تذکر٢ : عواقب تاخیر در تمدید پروانه نشر بدلیل کسری مدارک، متوجه  ناشر است.

تذکر٣: تبعات حقوقی عدم اعلام دقیق نشانی دفتر انتشارات به عهده ناشر است. ( ماده  ٢١ آئین نامه)

تذکر٤: ناشران استان تهران مدارک خود را به دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی واقع در میدان بهارستان خ کمال الملک ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبقه اول اطاق ١٤٢ تحویل دهند.

مدارک اعلام وصول

    1 . ثبت درخواست اعلام وصول از طریق سامانع جامع کتاب


٢.   ارایه یک نسخه کتاب (با درج شماره درخواست اعلام وصول ثبت شده، در صفحه اول کتاب)


٣. ارایه برگ واسپاری 

  به ازاء هر ١٠٠٠ نسخه، ٢ نسخه  و حداکثر ١٠ نسخه کتاب تحویل واسپاری شود(ضمنا برای تیراژ زیر ١٠٠٠ نسخه، ارایه ٢نسخه کتاب به واحد واسپاری الزامیست).

 ٤.برای دریافت اعلام وصول مصحف شریف قرآن، مجوز توزیع از سازمان دارالقرآن الزامیست.