نمایش جزییات خبر
۱ خرداد ۱۳۹۲ ۱۰:۴۱

ویژه همایش- وزیر ارشاد:توسعه پایدار کشورها در گرو اتخاذ سیاستهای ملی مبتنی بر دانایی محوری است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سومین همایش مالکیت ادبی ،هنری و حقوق مرتبط گفت: در عصر حاضر، جهان شاهد توسعه روزافزون و همه جانبه در عرصه حمایت از مالکیتهای علمی، ادبی و هنریست. توسعه پایدار کشورها در گرو اتخاذ سیاستهای ملی مبتنی بر دانش یا به تعبیر دیگر دانایی محور است. دانایی نیز مرهون آفرینندگی، شکوفایی و خلاقیت در تولید علوم مختلف یا خلق آثار علمی، ادبی و هنری می باشد و براستی، توانا بود هرکه دانا بود!
ویژه همایش- وزیر ارشاد:توسعه پایدار کشورها در گرو اتخاذ سیاستهای ملی مبتنی بر دانایی محوری است

 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متن کامل سخنرانی سید محمد حسینی به شرح زیر است:

دانایی و آفرینندگی اگر زیباست که به غایت زیباست، نتیجه زحمت ، تلاش و همت دانایان هر جامعه است که در حوزه حقوق مالکیت فکری بخصوص حقوق مالکیت علمی،ادبی و هنری پدیدآورنده آثار نامیده می شوند، اما این مردم آن جامعه بلکه تمام جوامع بشری هستند که منتفع واقعی از آثار پدیدآمده اند. با این اوصاف ، اگر پدیدآورنده مورد تقدیر جامعه و حاکمیت ملی متبوعش قرار نگیرد و زحمات وی به شایستگی ارج گذارده نشود، ذوق آفرینش و خلاقیت در خلق آثار جدید را از دست خواهد داد. لکن ، حمایت از پدیدآورندگان آثار، بدون به رسمیت شناختن حق مالکیت آنان بر اثری که آفریده اند و بدون اعطاء حقوق قانونی موثر، کافی نبوده و ره بجایی نخواهد برد.

در گذشته، پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری،  توقع بهره برداری مادی چندانی از آثار فکری خود نداشتند و حمایت از این آثار چندان ضروری نمی نمود؛ ولی امروزه ، این آثار نقش مهمی در توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می کنند و دیگر نمی توان راجع به حمایت از آنها بی تفاوت بود.

تکنولوژی های جدید تبادل اطلاعات ، انتقال پدیده های فکری بخصوص آثار علمی، ادبی و هنری منجمله آثار موسیقایی و سینمایی را در مدتی کوتاه در سرتاسر جهان تسهیل کرده است. همین امر موجب شده است تجاوز به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان این آثار فزونی یابد. بی تردید هر چه سطح حمایت از حقوق  پدیدآورندگان آثار افزایش یابد ، خلاقیت و نوآوری نیز بیشتر، و عرضه آثار بدیع و اصیل گسترده تر می گردد .

این امر موجب شده است قانونگذاران بیش از گذشته به حمایت از این آثار توجه نموده و به منظور حمایت از سرمایه های فکری و منافع اقتصادی دولتها ، مقررات ملی و بین المللی در این زمینه وضع نموده و  پیمان های بین المللی و منطقه ای مهمی را منعقد نمایند.

 در کشور ما آنگونه که به حقوق مالکیت صنعتی پرداخته شده است به حقوق مالکیت ادبی و هنری توجه نشده بود. در حالیکه به اکثر قریب به اتفاق کنوانسیونهای ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی ملحق شده ایم ولی همچنان در زمینه مالکیت ادبی و هنری  تردیدهایی وجود دارد. قوانین موجود نیز در این زمینه با نارساییهای زیادی روبرو بود. خوشبختانه در سالهای اخیر ورود وزارت فرهنگ و ارشاد که اسلامی به عنوان متولی اصلی حمایت از مالکیت ادبی و هنری در کشور، گامهای مهمی در این زمینه برداشته است.

واقعیت این است که قوانین فعلی کشور ما برای حمایت از آثار ادبی و هنری کافی نبوده و کمبودهای بسیاری دارد.در مجموع این نیاز و اعتقاد وجود داشته که قوانین موجود مالکیت ادبی و هنری نیاز به بازنگری دارند. هدف از این بازنگری ، در نظر گرفتن تحولات به عمل آمده در زمینه آثار ادبی و هنری و بهبود سطح حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری با تدوین مقررات کارآمد و موثر در زمینه ضمانت اجراهای مدنی و کیفری بود.

 "لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط " لایحه جامعی است که پس از سالها مطالعه و بررسی های کارشناسی توسط اساتید و کارشناسان این رشته و سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط، نهایتا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و تدوین و به هیات محترم دولت تقدیم گردیده است. در تهیه این لایحه  زحمات زیادی کشیده شده و تلاش شده است با نیازهای توسعه ای کشور و تحولات قانونگذاری دنیا و استانداردهای بین المللی هماهنگ باشد . به علاوه با توجه به اینکه ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی، درصدد الحاق  به سازمان مذکور است ، لازم است استانداردهای بین المللی حمایت از مالکین آثار ادبی و هنری را در قوانین و مقررات داخلی پذیرفته و به مرحله اجرا درآیند. از اینرو در لایحه جامع تلاش شده است بسیاری از این استانداردها در انطباق با سنتهای حقوقی و قانونگذاری ملی مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر، بررسی این لایحه  در کمیسیون لوایح هیات دولت به ریاست برادر ارجمندم جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری به پایان رسیده است و انشاء الله پس از تصویب آن در هیات محترم دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد گردید. این لایحه ارزشمند که مجددا در بیش از یکصد جلسه کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی هیات محترم دولت مورد بررسی اعضاء کمیسیونهای محترم مذکور و نمایندگان محترم دستگاههای اجرایی ذیربط کشور قرار گرفته است نقش مهمی در حمایت از آثار علمی، ادبی و هنری کشور منجمله حمایت از آثار سینمایی جامعه سینمایی کشور ایفا خواهد کرد.

از طرفی  با بررسی های کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، لایحه الحاق به دو کنوانسیون مهم در این زمینه یعنی کنوانسیون برن و کنوانسیون رم نیز تقدیم  کمیسیون لوایح هیات محترم دولت گردیده است. الحاق به کنوانسیونهای بین المللی موجب گسترش و توسعه کیفی سطح استاندارد آثار ادبی و هنری تولیدی در داخل کشور شده و از طرفی باعث جلب حمایت بین المللی از آثار می شود. امید است هیات محترم دولت با  اتمام بررسیهای همه جانبه خود، در خصوص این موضوع نیز به نتیجه ای که متضمن منافع حداکثری کشور و پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری باشد نائل آید.

در سالهای اخیر،  توجه بیشتری به موضوع حمایت از پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری در دو عرصه داخلی و خارجی شده است. نمایندگان و کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پشتیبانی و حمایت موثر وزارت امورخارجه حضوری موثر و مستمر در جلسات سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) بخصوص جلسات مربوط به کمیته دایم کپی رایت و حقوق مرتبط داشته اند. بعلاوه در کنفرانس دیپلماتیک معاهده حمایت از اجراهای دیداری-شنیداری پکن که در سال گذشته در پکن برگزار گردید حضور موثر داشته اند  و بزودی نیز در کنفرانس دیپلماتیک مراکش برای تصویب معاهده جدید حمایت از نابینایان و کم بینایان در عرصه مالکیت ادبی و هنری حضور خواهند یافت.

مضافا اینکه گردهمایی های متعددی در سطح ملی و بین المللی به ویژه با حضور نمایندگان وایپو جهت بررسی مسائل حقوق مولف برگزار گردید، که لازم است با استفاده از ظرفیت های متعدد سازمان جهانی مالکیت فکری، بیش از گذشته به توسعه مالکیت فکری در کشور بها داده شود و با فرهنگ سازی و افزایش آگاهی های عمومی و تشکیل و تقویت سازمانهای مردم نهاد، مشارکت موثر و کارآمد جامعه را در حمایت از حقوق آثار علمی، ادبی و هنری جلب کرد.

در پایان به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برگزار کنندگان این همایش، یک بار دیگر به همه حضار، مهمانان، کارشناسان ، جامعه حقوقی، علمی، ادبی و هنری بخصوص خانواده بزرگ سینمای کشور خیر مقدم عرض نموده و توفیق برنامه های علمی و تخصصی این همایش مهم را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. امید است  این همایش تخصصی و علمی که طی چهارسال گذشته در تقویم مناسبتهای حقوقی ، علمی، ادبی و هنری کشور جایگاه شایسته خود را یافته است، موجب ارتقا و توسعه همه جانبه مالکیت علمی، ادبی و هنری کشور عزیزمان گردد.

     

 

 

اشتراک در
اظهار نظر
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید