نمایش جزییات خبر
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۱۸

​به بهانه ی روزملی سینما

سینما رسانه ای است که بر زندگی مردم و روابط اجتماعی آنها تاثیرعمیقی داردوبه عبارتی زبان مشترک مردم دنیاست وارتقا سطح کیفی آن به رشدفرهنگی،اجتماعی وحتی اقتصادی جامعه خواهدانجامید ومی تواندپنجره ای به سمت خودباوری انسانهادرجامعه باشد.
​به بهانه ی روزملی سینما

وقتی ازتاثیرهنربرشکل گیری فرهنگ صحبت می کنیم،سینمانقشی انکارناپذیردارد. سینماوفیلمهای آن کهنه نمی شوندوبرای همه ی زمانهاشورانگیزوافتخارآفرینند.اگرچه ۱۲۰سال است که ازعمرسینمادرکشورمامی گذرداما ره آورد قابل اعتناوقابل تاملی داردوهنرهفتم هنوزحرفهای ناگفته ی بسیاری دارد ومامنتظرآفرینش های بهتروقابل عرضه به دنیاهستیم.

دراستان ایلام،اگرچه روزگاری سینما"قدس"حتی درروزهای جنگ،عاشقان سینما،تنهایش نگذاشتندوبعدسالهاخاموش شدامادرسالهای اخیردرسه شهرستان ایلام،آبدانان و ایوان سینمافعال شدوپروژه ی سینما"امید"باچهارپرده،پردیس سینمایی زیبایی است که درآینده ی نزدیک به ثمرخواهدنشست وباتکمیل مجتمع های فرهنگی،هنری ،زمینه برای افتتاح سینمادرسایرشهرستانهای استان فراهم خواهدشد.درپایان روزملی سینمارابه همه ب سینماگران خصوصا فعالان حوزه ی سینمادراستان تبریک می گویم وسربلندی شان راازخداوندبزرگ خواستارم.

●عبدالحسین رحمتی
معاون هنری وسینمایی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان ایلام

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
اظهار نظر
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید