سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

 

مدیر عامل: محمدرضا نوروزپور

 

آدرس:  بالاتر از میدان ولیعصر، مقابل دوراهی سید جمال الدین اسدآبادی، پ 1943

تلفن:     88902059

دورنگار: 88905068