سازمان حج و زیارت

 

معاون وزیر و رئیس سازمان: علیرضا رشیدیان

 

آدرس: خیابان آزادی، نبش خ رودکی

تلفن: 66582197   *   66582215

دورنگار: 6658219