سازمان سینمایی و سمعی بصری کشور

 

معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی: حسین انتظامی

 

آدرس: میدان بهارستان، خ کمال الملک، ساختمان سینمایی، طبقه 4

تلفن: 91-33966090

دور نگار: 33966126