• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

مدیر کل: حسین مسگرانی

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

آدرس: زاهدان، بلوار خرمشهر، جنب مجتمع فرهنگی ارشاد

تلفن: 2242571-0541 و 2442227-0541

آدرس اینترنتی: http://sb.farhang.gov.ir/fa/home