اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان

مدیر کل : فرشید فلاح لاله زاری


 آدرس : سمنان - بلوار قدس - روبروی هنرستان شهید عباسپور

مرکز تلفن : 3328232-0231 و 3330984-0231 و 3322252-0231

نشانی اینترنتی: http://semnan.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: semnan@farhang.gov.ir