مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم

سرپرست : حامد بی آزار

 

آدرس: میدان گلها، انتهای بلوار پژوهش 

مرکز تلفن: 8-5244397-0763

نشانی اینترنتی: http://qeshm.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: qeshm@farhang.gov.ir