• مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم

مدیر کل : علیرضا کمساری

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

آدرس: میدان گلها، انتهای بلوار پژوهش 

مرکز تلفن: 8-5244397-0763

نشانی اینترنتی: http://qeshm.farhang.gov.ir/fa/home