اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

مدیر کل: احمدحسین فتایی


آدرس: خرم آباد، میدان 22 بهمن، خ ولی عصر

تلفن: 3229487-0661 و 3201794-0661

نشانی اینترنتی: http://lorestan.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: lorestan@farhang.gov.ir