• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

سرپرست: احمدحسین فتایی

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

آدرس: خرم آباد، میدان 22 بهمن، خ ولی عصر

تلفن: 3229487-0661 و 3201794-0661

نشانی اینترنتی: http://lorestan.farhang.gov.ir/fa/home