• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

مدیر کل: جلال قلعه شاخانی

 سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.


تلفن: 3283025-0871 و 3285262-0871 و 3285240-0871

نشانی اینترنتی: http://kordestan.farhang.gov.ir/fa/home