اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد

مدیر کل: محمدعلی پیرسبزی


آدرس: یاسوج، میدان معلم، روبروی سازمان آموزش و پرورش

تلفن:  ‌12-2227311-0741

نشانی اینترنتی: http://kb.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: kb@farhang.gov.ir