• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان

مدیر کل: محمد جوروند

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

آدرس : اهواز - امانیه - خیابان فلسطین

تلفن: 3330000-0611

تلفن گویا: 31-3337230-0611

نشانی اینترنتی:   http://khz.farhang.gov.ir/fa/home