اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی

مدیرکل : حسین فرخنده

تحصیلات : دانش آموخته فلسفه در دوره کارشناسی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس  


سوابق کاری:

معاونت های فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

معاون اداری،مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

 مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

از سال ٨٥ تا سال ٩٠ مدیراجرایی برنامه های شاخص فرهنگی، هنری اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، اجرای دو نمایشگاه بزرگ رسانه های دیجیتال، مدیر برگزاری ٥ دوره نمایشگاه بزرگ کتاب استان، دبیراجرایی ٣ دوره جشنواره ملی تئاتر رضوی، دبیرجشنواره تئاتر منطقه یک کشور و دبیرچندین جشنواره استانی و ملی در رشته های فرهنگی و هنری بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی


آدرس : بجنورد - خیابان تربیت-مجتمع فرهنگی هنری گلشن
مرکز تلفن : 13-2234412-0584 و 2221838-0584
نشانی اینترنتی: 
http://khsh.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: khsh@farhang.gov.ir