• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

مدیر کل: سید سعید سرابی

سوابق کاری:

 مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی اسلامی خراسان رضوی

مدیرکل تبلیغ و ترویج هنرهای قرآنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی خراسان رضوی

مدیر مرکز عالی تربیت مدرس قرآن کریم خراسان رضوی

سرپرست دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی

چهار دوره عضویت در هیات مدیره جامه قاریان قرآن مشهد

دبیر، مدیر اجرای بیش از 100 رخداد و فعالیت بین المللی و ملی و قرآنی از جمله نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، نمایشگاه بین المللی کتاب و جشنواره فیلم فجر و....


آدرس : مشهد - خیابان بهار - کوی ارشاد اسلامی

تلفن اداره:  8548111-0511

تلفن گویا : 8526900-0511  

نشانی اینترنتی :  http://khrz.farhang.gov.ir/fa/home