• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

مدیر کل: حسین اسحاقی

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

آدرس: جیرفت، میدان امام، خ انقلاب

تلفن: 2318117-0348

نشانی اینترنتی: http://jk.farhang.gov.ir/fa/home