اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

مدیر کل: حجت الاسلام و المسلمین رمضانعلی معتمدی


آدرس: خیابان آبشار دوم ، بعد از پل های غدیر ، ابتدای خیابان شهید آوینی

کد پستی: ٣٦٣٧٦ - ٨١٦٦٨ 

تلفن:  ٥ - ٠٣١٣٦٣٠٩٠٩١  

نمابر:  ٠٣١٣٦٣٠٩٠٩٨ 

نشانی اینترنتی: http://isfahan.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: isfahan@farhang.gov.ir