• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

مدیر کل: سیدمهدی حسینی

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

 آدرس: قزوین –بلوار آزادگان (غیاث آباد)-جنب مسجد امام خمینی (ره)-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

 تلفن:11-33691409-028

نشانی اینترنتی: http://ghazvin.farhang.gov.ir/fa/home