اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

مدیر کل: سید قاسم سیدان ناظمی


آدرس : تبریز - خیابان امام خمینی(ره) - نرسیده به چهارراه آبرسانی - خانه فرهنگ

کد پستی : 5154993113

مرکز تلفن : 5-3352281-0411

نشانی اینترنتی : http://azarsh.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: azarsh@farhang.gov.ir