• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل

مدیر کل: ناصر اسحاقی

سوابق کاری: اطلاعات در حال تکمیل شدن است.

  آدرس : اردبیل - خیابان شهید مطهری - جنب بیمه مرکزی ایران

مرکز تلفن : 2231453-0451  و  2231443-0451

نشانی اینترنتی : http://ardebil.farhang.gov.ir/fa/home