اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

مدیر کل: ناصر مقدم

  

آدرس: کرج، خ آزادگان، خ شهید مطهری، نبش شاهد 2

تلفن اداره کل: 2562277-0261 و 2562266-0261

آدرس اینترنتی: http://alborz.farhang.gov.ir/fa/home

پست الکترونیک: alborz@farhang.gov.ir