معاونت قرآن و عترت

نام معاون: عبدالهادی فقهی زاده

 

شرح وظایف معاونت: 

- سیاست گذاری برای چگونگی برگزاری نمایشگاه های قرآن وعترت

- تدوین سیاست­ها و ضوابط برگزاری جشنواره ها و مسابقات قرآن و عترت ، صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن.

- تدوین سیاست­ها و ضوابط حمایت از فعالیت مؤسسات فرهنگی، جلسات و مکاتب قرآن و عترت مردمی و هدایت و نظارت بر آن ها.

- سیاست­گذاری و برنامه­ریزی برای توانمندسازی هنرمندان متعهد و فعالان قرآن و عترت جهت تولید آثار و محصولات قرآن و عترت.

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و اسرار اقامه نماز.

- راهبری کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی – ترویجی قرآنی.

- راهبری و تدوین ضوابط مرتبط با تأمین فعالیت های قرآنی کشور و تعیین اولویت های آن

- راهبری در برنامه­ریزی و اجرای هماهنگ و هم افزای برنامه های قرآن و عترت دستگاه­ها و نهادهای دولتی عمومی و مردمی.

- نظارت کلان با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

- نظارت بر عملکرد شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآنی دستگاه­ها در استان و شهرستان ها

- نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از فعالیتهای تبلیغی – ترویجی مردمی

- نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از برنامه های آموزش تخصصی کوتاه مدت قرآنی مردمی

- نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از فعالیتهای آموزش عمومی قرآن و عترت مردمی

- برنامه ریزی برای رشد خلاقیت های قرآنی کشور

- برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در امر فعالیتهای قرآن و عترت

- برنامه ریزی جهت بهره گیری از توان فعالان هنری،‌فرهنگی و رسانه های در توسعه فرهنگ قرآنی

- حمایت از طرح ها، آثار و محصولات فرهنگی ، هنری و رسانه های قران و عترت

- حمایت از ایجاد فضاها و ابزار و تجهیزات مناسب اطلاع رسانی فعالیت های قرآن و عترت

- ارزیابی وظایف و فعالیت سازمان ها در حوزه تخصصی قرآنی و ارائه گزارش دوره ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی

- ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه معاونت امور قرآن و عترت ( میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها، ارائه گزارش های عملکرد، اخذ و تطبیق برنامه های اجرایی با اهداف و برنامه کلان معاونت )‌

- ارزیابی و نظارت بر چاپ و نشر آثار، محصولات و ترجمه های قرآن و عترت

- ارزیابی و صدور مجوز جهت تشکیل مراکز و مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

- تدوین طرح و برنامه های ملی قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج

- طراحی، استقرار و مدیریت ساز و کارهای ارزیابی عملکرد وزارتی در حوزه قرآن و عترت

- طراحی، استقرار و به روز آوری نظام اداری رسانی و گزارشگیری با هماهنگی وزارت جهت ارائه در مجلس ، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

- ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

- تدوین و پیشنهاد سیاست های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی.

- تدوین و پیشنهاد ساز و کارهای مناسب برای تسهیل ارتباطات، هماهنگی و هم افزایی فعالیت دستگاههای دولتی، عمومی و مؤسسات مردمی در حوزه تبلیغ و ترویج.

- تدوین و پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تدوین ضوابط تأسیس و سیاست های توسعه مراکز، مؤسسات و انجمن های قرآن و عترت.

- تدوین و به روزآوری و نظارت براجرای سیاست ها و ضوابط حمایتی توسعه و تجهیز فیزیکی.

- تدوین ، به روزآوری و نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از خادمان و فعالان قرآن و عترت کشور.

- پیش بینی و پیشنهاد اعتبارات قرآنی کشور و پیگیری آن در مجلس و دولت.

- تعیین موضوعات برای مطالعه و پژوهش های لازم برای ساماندهی و توسعه فعالیت های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج.

- بسترسازی تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاههای دولتی.

- پیگیری تصویب طرح های قرآن و عترت در کمیسیون فرهنگی دولت.

- شناسایی و ایجاد ظرفیت های جدید فعالیت قرآن و عترت در دستگاههای دولتی.

- بررسی و پایش قابلیتهای موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید فعالیت قرآن و عترت در سازمان ها و مراکز وابسته.

- تدوین ضوابط شناسایی، معرفی، تکریم و حمایت از خادمان، نخبگان، فعالان و مدیران قرآن و عترت داخل و خارج.

آدرس: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان خارک ، خیابان شهید هاشمی فر، پلاک15

تلفن: 61905

نمابر: 66701700

 

زیر حوزه های معاونت شامل:

* حوزه معاونت

* دفتر تبلیغ و ترویج

* دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت های قرآن و عترت (ع)

* اداره کل ارتباطات و هماهنگی

* دبیرخانه کمیسیون های توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی